HomeHome   
    COMPONENTE
COMPONENTA 1
Activitati la nivelul judetului Calarasi
COMPONENTA 2
Intarirea capacitatii nationale de politici si reglementare
COMPONENTA 3
Activitati de informare, constientizare si replicare
COMPONENTA 4
Administrarea implementarii proiectului

DOCUMENTE SUPUSE CONSULTARII PUBLICE

Activitati la nivelul judetului Calarasi
Promovarea practicilor agricole ecologice


Actualizat: 7 martie 2006Promovarea practicilor agricole benefice mediului

 

Aceasta sub-componenta urmareste promovarea adoptării practicilor agricole mai bune care vor imbunatati producţia agricola în acelasi timp cu reducerea poluării prin deversarea de nutrienţi din surse agricole.

 

Activităţile propuse includ: (i) promovarea practicilor agricole benefice pentru mediu; si (ii) demonstrarea programului de management al nutrienţilor si culturi integrate, inclusiv rotaţia culturilor si aplicarea eficienta a fertilizatorilor organici si anorganici, bazat pe teste de sol.

 

Activităţile din întregul judeţ sunt sprijinite prin Schema Competitiva de Granturi din cadrul proiectului Sprijinirea Serviciilor din Agricultura, cu participarea PCPA prin furnizarea, pentru fermierii eligibili, a contribuţiei necesare pentru a accesa fondurile SCG. La nivelul celor şapte comune, Proiectul sprijină un program de testare/evaluare si demonstraţii a practicilor benefice pentru mediu, la fel ca si activităţi de agricultura organica. Aceste activităţi vor contribui la reducerea deversării de nutrienţi în apele de suprafaţa si cele subterane, protejarea pe termen lung a fertilităţii solurilor prin menţinerea nivelurilor de materie organica, creşterea activităţii biologice la nivelul solului, prin folosirea de legumminoase in schemele de rotaţie a culturilor, la fel ca si reciclarea eficienta a materialelor organice, inclusiv resturi vegetale si gunoi de grajd. Este de aşteptat ca folosirea acestor practici sa duca la creşterea venitului agricultorilor si reducerea nevoii de produse achiziţionate.

 

Programul pentru testarea si demonstrarea practicilor agricole benefice pentru mediu a fost pregătit de si este derulat sub supravegherea unei firme locale de consultanta selecţionata si contractata de UMP. Au fost selecţionate cinci zone pentru testare/demonstrare (2 în incinta indiguita Boianu-Sticleanu si 3 în zona de terasa) în conformitate cu criteriile aprobate în Planul de Implementare a Proiectului, fiecare din ele având o suprafaţa de 10 hectare. Practicile imbunatatite includ rotaţia culturilor, managementul nutrienţilor, aplicarea eficienta de fertilizatori si controlul mecanizat al buruienilor. S-au organizat 14 sesiuni de instruire si vizite în teren cu participarea unui numar de circa 650 femieri locali si specialişti agricoli.

 

Un sondaj referitor la folosirea practicilor agricole benefice mediului, promovate în cadrul PCPA, si monitorizarea impactului si ratei de adoptare a programului de testare/demonstrare, se va desfăşura în doua faze: prima în decembrie 2004, iar a doua spre sfârşitul Proiectului (iulie 2007).

 

După primirea rezultatului sondajului, MMGA va discuta cu Agenţia Naţionala de Consultanta Agricola (ANCA) si sucursalele locale ale acesteia, CJCA-uri (Centre Judeţene de Consultanta Agricola) si CLCA-uri (Consilii Locale de Consultanta Agricola), cu privire la adăugarea activităţilor de  promovare a practicilor agricole benefice mediului la activităţile curente ale ANCA si CJCA/CLCA-urilor, cu fonduri bugetare.

 

Adiţional la practicile agricole imbunatatite, Proiectul sprijină demonstraţii pentru protecţia fântânilor. Proiectul tehnic pentru protecţia fântânilor a fost pregătit si aprobat cu participarea primăriilor celor şapte comune din zona Proiectului. Cele 22 de fântâni de reabilitat din cadrul Proiectului sunt fântâni publice iar calitatea apei acestora va fi monitorizata de Direcţia de Sănătate Publica Călăraşi. Lucrările de construcţie sunt în derulare si vor fi finalizate pana la sfârşitul lui noiembrie 2004.

 

Cu privire la programul agro-silvic, s-a plantat cu arbori o suprafaţa de aprox. 186 de hectare, ca practica pentru îmbunatatirea utilizării solului si prevenirea eroziunii. Terenul degradat împădurit aparţine comunelor localizate în zona de terasa si în incinta Boianu-Sticleanu. Plantarea de arbori a fost organizata cu supravegherea tehnica acordata de Ocolul Silvic Călăraşi. Proiectul a furnizat materialul săditor, în timp ce comunităţile locale au asigurat mana de lucru necesara. Speciile folosite au fost Salcie, Plop si Salcâm, deoarece aceste specii au fost recomandate ca fiind cele mai potrivite pentru tipul de teren si condiţiile de clima întâlnite în zona Proiectului. Personalul UMP si specialiştii de la Ocolul Silvic au vizitat periodic zonele împădurite, în vederea monitorizării dezvoltării arborilor, pentru a putea evalua rata de prindere (în prezent de 55-60%) si pentru a identifica posibilele probleme ce pot afecta tinerele plantaţii. Suprafeţele unde rata de prindere a fost mai mica de 100% vor fi plantate din nou.

 

În cadrul Schemei Competitive de Granturi, sprijinita prin Proiectul Sprijinirea Serviciilor în Agricultura (ASSP), sunt promovate noi practici agricole benefice mediului.

 

UMP – PCPA, împreuna cu UMP – ASSP au organizat o serie de întâlniri cu grupuri de potenţiali participanţi la Schema Competitiva de Granturi (SCG) pentru Călăraşi, cu scopul de a-i informa si instrui cu privire la depunerea de propuneri de proiecte. Numărul mare de participanţi a demonstrat un mare interes în mijlocul fermierilor locali si specialiştilor agricoli de a participa la SCG.

 

După cel de-al 5lea anunţ pentru primirea de propuneri în judeţul Călăraşi, Secretariatul tehnic al ASSP a selecţionat un număr de 14 sub-proiecte ca fiind eligibile pentru finanţare iar contractele au fost semnate cu beneficiarii respectivelor sub-proiecte. Sub-proiectele au ca scop finanţarea activităţilor de agricultura organica, practici agricole ecologice si asociaţii pentru producţie si comercializare. Costul activităţilor din zona judeţului Călăraşi ce vor fi sprijinite în cadrul SCG a ASSP este de aprox. 1 milion de USD si reprezintă co-finanţarea din fonduri GEF.

 

Din cele 14 sub-proiecte, echipa PCPA a identificat numai 3 ca fiind eligibile pentru co-finanţare din fondurile PCPA.