HomeHome   
    COMPONENTE
COMPONENTA 1
Activitati la nivelul judetului Calarasi
COMPONENTA 2
Intarirea capacitatii nationale de politici si reglementare
COMPONENTA 3
Activitati de informare, constientizare si replicare
COMPONENTA 4
Administrarea implementarii proiectului

DOCUMENTE SUPUSE CONSULTARII PUBLICE

Activitati la nivelul judetului Calarasi
Monitorizarea calitatii apei si solului


Actualizat: 7 martie 2006Întărirea capacităţii de monitorizare a calităţii solului şi apei la nivelul judeţului Călăraşi.

 

Proiectul întăreşte capacitatea Secţiei de Gospodărire a Apelor (SGA), a Direcţiei Publice de Sănătate (DSP) şi a Oficiului Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice (OJSPA) din Călăraşi în vederea derulării programului de monitorizare a calităţii solului şi apei pentru a determina impactul diferitelor activităţi ale Proiectului (în special, managementul gunoiului de grajd şi al nutrienţilor şi aplicarea Codului de Bune Practici Agricole, etc.), asupra calităţii solului şi apei.

Proiectul asigură costurile suplimentare pentru:

o        selecţia şi menţinerea unui set de amplasamente, din zona Proiectului, pentru monitorizarea calităţii solului şi apei în vederea realizării unei baze de date iniţiale privind statutul actual a calităţii apei de suprafaţă şi subterană;

o        determinarea impactului sistemelor îmbunătăţite de stocare a gunoiului de grajd şi a practicilor agricole mai bune, asupra calităţii apei;

o        întărirea capacităţii instituţionale şi tehnice a SGA şi DSP prin asigurarea de instruire profesională pentru personalul din teren şi din laborator şi îmbunătăţirea echipamentului de laborator pentru analiza probelor de apă şi sol pentru diferiţi indicatori de calitate; şi

o        acoperirea costurilor operaţionale suplimentare pentru activităţile de monitorizare din teren.

Cele două agenţii locale, SGA şi DSP, sunt responsabile pentru monitorizarea calităţii apei la amplasamentele selecţionate şi care sunt cele mai probabile de a produce beneficii de mediu pozitive pe termen lung prin reducerea deversărilor de nutrienţi şi agenţi microbieni în sursele de apă de suprafaţă şi subterane in timp ce OJSPA este responsabila pentru monitorizarea calitatii solului.

Cu privire la amlasamentele de monitorizare a apei, în zona Proiectului au fost instalate un număr de 76 de piezometre şi au fost stabilite 9 secţiuni de control pe canalele naturale sau construite şi cursuri de apă, pentru monitorizarea calităţii apei de suprafaţă.

Din cele 76 de piezometre instalate în zona Proiectului, 20 au fost testate pentru stabilirea bazei de date iniţiale cu privire la calitatea apei din zona Proiectului. Pe lângă acestea mai sunt monitorizate 10 fâtâni din gospodariile populatiei, utilizate ca sursa de apă potabilă. Probele de apă sunt colectate şi analizate lunar în vederea determinării concentraţiilor de azot, fosfor şi potasiu. Rezultatele monitorizării calităţii apei sunt introduse într-o bază de date realizată în cadrul Proiectului.

Cu privire la întărirea capacităţii instituţiilor din Călăraşi pentru monitorizarea calităţii apei şi solului şi impactul de mediu al agriculturii, Proiectul a finanţat achiziţia a unor echipamente de laborator pentru OJSPA, SGA şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR).

De asemenea, Proiectul a asigurat programe de instruire a factorilor interesaţi locali, implicaţi în Proiect. Prezentarile facute cu aceste ocazii pot fi consultate pe site.

   DOCUMENTE
Specificatii Piezometre
   
Romania - Impartirea pe bazine hidrografice
Reteaua de monitorizare a apei
Amplasarea in zona a platformelor comunale