HomeHome   
    COMPONENTE
COMPONENTA 1
Activitati la nivelul judetului Calarasi
COMPONENTA 2
Intarirea capacitatii nationale de politici si reglementare
COMPONENTA 3
Activitati de informare, constientizare si replicare
COMPONENTA 4
Administrarea implementarii proiectului

DOCUMENTE SUPUSE CONSULTARII PUBLICE

Activitati la nivelul judetului Calarasi
Managementul gunoiului de grajd


Actualizat: 21 noiembrie 2005Managementul gunoiului de grajd. Aceasta sub-componenta asigura, celor şapte comune din aria Proiectului, ajutoare financiare nerambursabile pentru instalarea unor facilitaţi de stocare a gunoiului de grajd îmbunatatite si echipament pentru colectarea si imprastierea ca fertilizant organic a gunoiului de grajd. Ajutoarele financiare, bazate pe impartirea costurilor, sunt prevăzute pentru construirea de platforme de stocare a gunoiului de grajd la nivel de sat si platforme de stocare a gunoiului de grajd la nivel de gospodărie individuala, precum si pentru echipamentul de manipulare si imprastiere a gunoiului de grajd. De asemenea se asigura sesiuni de instruire si conştientizare a comunitatilor cu privire la bunele practici de colectare si management a gunoiului de grajd, incluzând compostarea, testarea continutului de nutrienti si aplicarea pe teren ca fertilizant organic.

Implementarea acestei sub-componente a fost facuta în conformitate cu prevederile Manualului Operaţional pentru Sistemul de Management a Gunoiului de Grajd.

 

Principalele responsabilitati de implementare au fost după cum urmează:

 

·         Selecţia participanţilor: (Comuna/sate) de către UMP, urmare solicitărilor primite din partea comunei privind asistenta din partea Proiectului, si conform cu criteriile aprobate în perioada de pregătire a Proiectului; Selecţia a fost confirmata de către Consiliul Judeţean si de Comitetul Local de Coordonare a Proiectului.

·         Proiectarea facilitaţilor: UMP a angajat servicii specializate pentru elaborarea proiectului tehnic si detalierea proiectului pentru platformele de gunoi de grajd pentru fiecare din cele 14 locaţii. A fost pregătit un singur Proiect Tehnic pentru platforma individuala, respectând specificaţiile cuprinse în Raportul 6. Acestea, de asemenea, au fost aprobate de personalul specializat al Consiliului Judeţean Călăraşi.

·         Certificarea proiectului: UMP a angajat un consultant local autorizat de Ministerul Lucrărilor Publice, pentru verificarea si certificarea conformării proiectului cu cerinţele legislaţiei romaneşti privind calitatea în construcţii (Legea 10/1995).

·         Achiziţiile: printr-o Comisie de selecţie ministeriala, inclusiv reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, DADR, APM si comunelor, pentru a supraveghe procesele de licitaţie, iar UMP a asigurat secretariatul tehnic.

·         Lucrările de construcţii: a platformelor de stocare a gunoiului de grajd la nivel de comuna/sat efectuate de constructori privaţi:

·         Finanţarea: impartita intre GEF (67%); GOR (15.9%): Consiliul Judeţean (17.1%) a costurilor în bani; contribuţia în natura a comunei/satului fiind valoarea terenului si a lucrărilor de pregătirea a amplasamentului si plantarea de arbori în jurul construcţiei;

·         Monitorizarea: Inspectoratul de Protecţie a Mediului reorganizat în 2003 sub numele de Agenţia de Protecţie a Mediului (APM) si având atribuţia de membru cu drepturi depline a Comisiei pentru Acord Unic (CAU), a fost implicata în procesul de emitere a acordului de mediu. Personalul acesteia a analizat documentele tehnice si a concluzionat ca fiecare proiect tehnic pentru platformele de gunoi de grajd la nivel de comuna, îndeplineşte cerinţele de mediu cu privire la stoparea scurgerilor în apele de suprafaţa si subterane, asigurând faptul ca lucrările de construcţie pot fi efectuate prin respectarea tuturor condiţiilor. Nu a fost necesar încheierea unui acord de mediu, dar s-a stabilit ca totuşi necesara eliberarea unui aviz de mediu înainte de autorizarea fiecărei platforme comunale.

·         Verificarea construcţiei finale: Reprezentanţii comunei, în colaborare cu Inspectoratul local în Construcţii, APM si Consiliul Judeţean asistaţi de UMP, au procedat la verificarea construcţiilor finale ca acestea sa fie conform cu standardele de construcţie si de mediu.

·         Monitorizarea rezultatelor:  a fost făcuta de UMP în colaborare cu reprezentanţii comunei;

 

Au fost încheiate lucrările de construcţii pentru 15 platforme de stocare a gunoiului de grajd la nivel de comuna, din totalul de 15 prevăzute în Planul de Implementare a Proiectului. Aceste platforme sunt localizate după cum urmează: doua la Ciocăneşti, una la Vlad Ţepeş, trei la Cuza Vodă (finanţare paralela asigurata de USDA / USAID), trei la Grădiştea, doua la Independenta, doua la Vâlcelele si doua la Alexandru Odobescu. Lucrările de construcţie a acestor platforme au fost achiziţionate folosind procedura de Licitaţie Naţionala Competitiva si s-au derulat sub supravegherea specialiştilor de la Consiliul Judeţean Călăraşi, beneficiarii si Unitatea de Management a Proiectului (UMP). Platformele de gunoi de grajd finalizate au fost inspectate de o comisie de recepţie nominalizata printr-un ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

 

Programul de investiţii: Programul de investiţii realizat este prezentat in Tabelul 1 de mai jos:

 

Tabelul 1 Programul de investiţii pentru platformele la nivel de comuna/sat

 

Comuna

Număr de platforme planificate

Capacitate de stocare totala (tone)

Alexandru Odobescu

2

4.800

Ciocanesti

2

7.400

Cuza Vodă

3*

8.000

Gradistea

3

12.300

Independenta

2

6.400

Vâlcelele

2

6.000

Vlad Tepes

1

2.600

Total

15

47.500

* o platforma suplimentara planificata ca pilot, folosind finanţare paralela din partea USAID

 

Activităţile întreprinse în legătura cu construirea platformelor comunale includ, de asemenea, plantarea de arbori împrejurul fiecărei facilitaţi. Proiectul a furnizat materialul săditor, în timp ce comunele implicate în Proiect au asigurat mana de lucru.

 

 Costurile operaţionale pentru platformele comunale construite în cadrul Proiectului sunt acoperite de beneficiari. Pentru asigurarea fondurilor necesare si dupa incheierea Proiectului, consiliile locale vor stabili un mecanism de auto-finanţare, bazat pe veniturile primite din folosirea gunoiului de grajd ca fertilizator si din taxele serviciului de colectare a gunoiului de grajd asigurat de comuna folosind echipamentul Proiectului si mana de lucru din cadrul comunei.

 

Cu privire la echipamentul pentru managementul gunoiului de grajd la nivel de comuna, Proiectul a asigurat un număr de 7 seturi de echipamente, cate unul pentru fiecare comuna, fiecare set fiind format din:

încărcător frontal, tractor, remorca, cisterna vidanja, masina de imprastiat gunoi, grup generator, pompa submersibila.

Activităţile de colectare a gunoiului de grajd şi stocare la platforma au fost începute încă din lunile aprilie – mai 2004, când încărcătoarele frontale au fost livrate la comune. Pentru personalul comunelor, s-au organizat numeroase sesiuni de instruire privind managementul gunoiului de grajd la platforma şi folosirea gunoiului colectat, cu participarea consultanţilor locali şi internaţionali. Comunelor li s-au asigurat Norme de folosire a platformelor.

 

Unele concluzii, după optsprezece luni de folosire a platformelor, sunt:

-          separarea gunoiului de grajd rămâne cea mai mare problemă. Nu toţi fermierii sunt conştienţi cu privire la necesitatea separării gunoiului, în special aceia care încă nu au instalata o platforma individuala.

-          Capacitatea de stocare este cea potrivita, nici una dintre platforme nu este supra-încărcată după opt luni de utilizare. Trebuie menţionat faptul ca numărul de fermieri ce transporta gunoiului de grajd de la gospodăriile proprii la platforma comunala, este în continua creştere.

-          Procesul de compostare rezulta în reducerea volumului de material stocat, dar cocenii de porumb, care sunt componenta principala a gunoiului, se descompun încet şi pot deveni o problema în ceea ce priveşte utilizarea viitoare a gunoiului compostat, ca fertilizator organic.

-          Lipsa unui spaţiu amenajat pentru administratorul şi paznicul platformei.

 

La nivel de gospodărie, previziunile Proiectului sunt de un număr total de 4.000 platforme individuale. Luând în considerare natura pilot a Proiectului, s-a agreat pentru inceput construirea unui număr total de 2.250 de platforme individuale (150 platforme individuale pentru fiecare platforma comunala). Aceasta va permite evaluarea nevoilor reale din fiecare comuna şi realocarea restului de platforme după caz.

Până la sfârşitul anului 2005 au fost construite, cu sprijinul consiliilor locale si al gospodarilor, un numar de 2250 platforme individuale. De asemenea, fiecare gospodărie unde au fost instalate platforme individuale de stocare a gunoiului de grajd, a primit cate o pubela pentru colectarea separata a gunoiul menajer.

Implementarea acestei sub-componente a fost făcut în conformitate cu prevederile Manualului Operaţional pentru Sistemul de Management a Gunoiului de Grajd.

 

   DOCUMENTE
Proiecte tehnice
Norme utilizare platforme gunoi