Primena projekta u praksi

Projekat DREPR u Srbiji će se sprovodit duž glavnog toka Dunava i nejgovih pritokai na području opština Šabac, Požarevac, Vrbas i Novi Sad . Ceo projekat delimično finansira Ministarstvo poljoprivrede putem sufinansiranja zainteresovanih farmera i industrije u visini od 60:40 ukupnih sredstava potrebnih za izgradnju postrojenja za pravilno skladištenje i obradu stajnjaka i ostalih otpadnih materija na registrovaim individualnim imanjima ili u objektima poljoprivredne i klanične industrije.

Osnovni ciljevi

Glavni ciljevi projekta su uvodjenje dobre poljoprivredne prakse, promocija očuvanja prirodne sredine, kao i smanjenje zagađenja vodotokova Dunava i njegovih pritoka nutrijentima sa stočnih farmi, posebno sa farmi svinja i goveda, kao i smanjenje količina nutrijenata koji se izlivaju iz klanične industrije.

Glavni zagađivači - Nutrijenti

Nutrijenti prvenstveno potiču iz izmeta goveda, svinja i živine, koji se u narodu popularno nazivaju stajnjak i osoka, a čine ih azotna i fosforna jedinjenja koja, kada dospeju u prekomernim količinama u vodotokove, izazivaju preteran razvoj algi. Kao posledica ovih procesa, voda u tim tokovima postaje zagađena, neprijatnog mirisa, neupotrebljiva za kupanje i piće, a u njoj prestaju da žive usled nedostatka kiseonika živi organizmi, kao što su rakovi, ribe ili vodene biljke.