Materijal za medije

Na ovoj strani možete pronaći sva važnija saopštenja za javnost koja su do sada objavljena, a odnose se na projekat DREPR. Takođe, možete presnimiti na vaš računar reprezentativne fotografije i video zapise koji su do sada urađeni i prezentovani javnosti.

Pored toga, na ovoj strani će se objavjivati sve predstojeće PR i druge promotivne aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu.

Za sva dodatna pitanje i konsultacije, možete se u svakom trenutku obratiti PR konsultantu projekta, na tel. 011 36316075, 3631645 ili na mob. 063 1093054.

Osnovna informacija o projektu DREPR

Promotivni TV spot

Fotografije oglednih farmi u Pdf.formatu