Kontakt

Dr Nenad Brkić, Glavni poljoprivedni inženjer, vođa projekta

e-mail: wb.agroeng@minpolj.sr.gov.yu

Aleksandar Bogunović, Koordinator projekta

e-mail: a.bogunovic@minpolj.sr.gov.yu

Mirjana Bowen , Savetnik za nabavke

email: wb.proc@minpolj.sr.gov.yu

Danijela Ilić, Poljoprivredni inženjer

e-mail: drepr.agr@minpolj.sr.gov.yu

Mr Darko Tadić, PR konsultant

e-mail: wb.pr@minpolj.sr.gov.yu

Gordana Simović, Finansijski savetnik

e-mail: wb.fin@minpolj.sr.gov.yu

Predrag Djordjević, Stručnjak za zaštitu životne sredine

e-mail: drepr.env@minpolj.sr.gov.yu

Marina Račić, Poslovni sekretar

e-mail: drepr.office@minpolj.sr.gov.yu